A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 2007-2008. folyamán megalkotta első Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját (HVS), amely alapján 2008-ban LEADER Helyi akciócsoport címbirtokosságot nyer.

A HVS kiemelt közösségi, hálózatépítési programja A „Helyi termék - Helyi érték - Helyi gazdagodás” program, melynek alapjait maga a HACS készítette el.

2014-ben az új Helyi fejlesztési Stratégia (HFS) megalkotásakor már ez a közösségi marketing program kapta a fő szerepet a közösségi fejlesztések tekintetében és a márka kialakítása érdekében az „Érték és Minőség” közösségi marketing program elnevezést használjuk.

A program célja: egységes arculat alatt népszerűsíteni a térség termékeit és szolgáltatásait, biztosítva egy folyamatos hálózati együttműködés által kialakított kontrollt a folyamatos elvárt szolgáltatatás- és termékminőséggel szemben.

Térségi és térségek közötti partneri együttműködések, nemzetközi megjelenések, együttműködési programokban való kedvezményes részvétel, közös kedvezményrendszer kialakítása, ezek a fő fejlesztési irányvonalak, melyeket megjelöltünk a program számára.

 • Képviseljük az érdekeket
 • Közelebb hozzuk a lehetőségeket
 • Közelebb hozzuk a piacot, erősítjük az együttműködéseket
 • Közösségi marketingtevékenységet folytatunk
 • Költséghatékonyan dolgozunk
 • Erősítjük a térségi összetartozást

A folyamatosan bővülő tagsággal (termékekkel és szolgáltatásokkal) specifikálni a térséget, megkülönböztethető gazdasági arculatot adni a szereplőknek, amely mindenki számára egyértelműen beazonosítható módon a Bakony és Balaton keleti kapujának földrajzi térségét és a színvonalas szolgáltatásokat, minőségi termékeket jelenti.

A program alapjainak megvalósítója – szakmai tanulmányok jogbirtokosa, az arculat kialakítója, a minősítéssel kapcsolatos döntések jóváhagyója, a fejlesztési irányok meghatározója – a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület.

A minősítési rendszerhez való csatlakozás díjáról az elnökség 9/2011. (09.21) számú határozata rendelkezik az alábbiak szerint:
Az elnökség 9/2011. (09.21) határozata

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER HACS Helyi termék és minősítési rendszerbe történő regisztrációs díját 500.000 Ft-ban állapítja meg, amely a regisztrációt követő 5 évig érvényes.
Ez a tagdíj a rendszerbe való alaptagságot biztosítja és az alábbi minősítések közül legalább egy viselésére jogosít, melyről az egyesület Tanúsítványt állít ki:

 • Minősített helyi szolgáltató
 • Minősített helyi termék előállító
 • Minősített nyitott kézműves műhely
 • Minősített kerékpárosbarát szolgáltató hely
 • Minősített nyitott pince
 • Akadálymentes szolgáltatást nyújtó minősített helyi szolgáltató
 • Minősített családbarát szolgáltató hely
 • Logo és egyéb marketing elemek használata
 • Információs táblákon, plakátokon, prospektusokban, honlapon, helyi újságban, térségi térképen való megjelenés
 • Rendezvényekhez való kedvezményes csatlakozási lehetőség
 • Közös, illetve térségi, országos és nemzetközi vásárokon, rendezvényeken való kedvezményes megjelenési lehetőség
 • Érdekképviselet a térségi jellegű gazdasági együttműködések jegyében
 • Adatbázis kialakítása
 • Honlapon való megjelenés, folyamatos karbantartással
 • Rendezvények, hírek megjelentetése
 • A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület ellátja a hálózat szervezésével, erősítésével, érdekképviseletével, egységes megjelenítéssel kapcsolatos munkálatokat, tevékenységeket, pályázatokon vesz részt, mely pályázati összegeket a közös marketing tevékenység megvalósítására fordítja.

A rendszer kiemelt új együttműködési alprogramja a „Kedvezményrendszer alprogram”.
Az alprogram tagsági díja tagdíj, a jelentkező utolsó lezárt üzleti évének figyelembe vételével adózott eredményének 0,5%-a, LEADER fejlesztési forrást elnyerő ügyfelek esetén, legalább az igényelt támogatási összeg 10 %-a.

 • Logo és egyéb marketing elemek használata
 • Információs táblákon, plakátokon, prospektusokban, honlapon, helyi újságban, térségi térképen való megjelenés
 • Rendezvényekhez való csatlakozási lehetőség
 • Közös, illetve térségi, országos és nemzetközi vásárokon, rendezvényeken való megjelenési lehetőség
 • Érdekképviselet a térségi jellegű gazdasági együttműködések jegyében
 • Rendezvények, fórumok szervezése
 • Képzések, tudásátadó programok szervezése
 • Éves tematikus találkozók szervezése
 • beszerzéseknél elsőbbség biztosítása
 • Study tourok keretében mintaprojektként bemutatás
 • Adatbázis kialakítása
 • Információszolgáltatás, pályázati tanácsadás, marketing tanácsadás
 • Honlapon való megjelenés, folyamatos karbantartással
 • Tanácsadás a tagok egyedi marketing eszközeinek (logo, címke, stb.) megjelenését illetően
 • Rendezvények, hírek megjelentetése
 • A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület erősítésével, érdekképviseletével, egységes megjelenítéssel kapcsolatos munkálatokat, tevékenységeket, pályázatokon vesz részt, mely pályázati összegeket a közös marketing tevékenység megvalósítására fordítja.
 • Rendszeresen általános információt szolgáltat rendezvényeiről, tevékenységi köréről, fejlesztési elképzeléseiről, adatai változásairól
 • Használja a minősítési rendszer logoját, egyéb marketing elemeket
 • Együttműködik a hálózat más tagjaival
 • Saját honlapján megjeleníti a Bakony és Balaton KKK Egyesületet
 • Tevékenységi területén helyet biztosít az Bakony és Balaton KKK Egyesület és minősítési rendszer hálózati tagjai részére, tevékenységükkel kapcsolatos információs anyag elhelyezésére
 • A Hálózat tagjai hálózati tagdíjat fizetnek, amelynek összegét a Bakony és Balaton KKKE elnöksége határozza meg és a „Balaton Térségfejlesztő” Szociális Szövetkezet kezel.

Várjuk együttműködő partnerek jelentkezését, közösen sikeresebbek lehetünk!

A honlapokon található információk a szolgáltatóktól származnak, azok naprakészségéért a működtető felelősséget nem vállal. Kérdés esetén a kapcsolatot közvetlenül vegye fel a kiválasztott szolgáltatóval.
Megtalál minket
Legfrissebb hírek
Facebook