Vissza
2021. március 16.
Írd meg, vagy készíts egy videót és küldd el a Csili és Méz közösségi oldalán!
Várjuk az érettségi előtt állók történeteit
 
 
Adatkezelési tájékoztató:
Adatkezelő
Bakony és Balaton KKKE
8181 Berhida, Veszprémi t 1-3
 
Adatkezelés célja: Történetek megjelentetése a nemzetközi nőnap alkalmából
Kezelt adatok köre: név,  e-mail cím, a saját írásban megjelentetett egyéb személyes adatok, fotó
Adatkezelés jogalapja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk 1. a) pontja az érintett hozzájárulása a megjelölt célra történő konkrét adatkezeléshez.
Adatok tárolása: a Csili és Méz Facebook oldalon jelenik meg, az oldal üzemeltetéséig látható lesz.
Az Ön joga: 
tájékoztatáshoz való jog (13. és 14. cikk)
hozzáféréshez való jog (15. cikk) a kezelt adatok tekintetében
helyesbítéshez való jog (16. cikk) amennyiben helytelennek, hibásnak ítél egy adatot
törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”, 17. cikk) 
adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)
adathordozhatósághoz való jog (20. cikk)
jogosultság arra, hogy az érintettre ne terjedjen ki a kizárólag automatizált adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya (22. cikk), Nem végzünk automatizált adatkezelést, sem profilozást
jogorvoslathoz való jog (77-82. cikkek).
Jogellenesnek ítélt adatkezelés esetén értesítse az adatkezelőt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a
hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°3056; K 18°5957
illetve bíróságon kezdeményezhet az adatkezeléssel kapcsolatos eljárást
 
A honlapokon található információk a szolgáltatóktól származnak, azok naprakészségéért a működtető felelősséget nem vállal. Kérdés esetén a kapcsolatot közvetlenül vegye fel a kiválasztott szolgáltatóval.
Megtalál minket
Legfrissebb hírek
Facebook